Udgivelser

Røgen-Farre Lokalhistoriske Arkiv udgiver hvert år et Årskrift, som koster 50 kr.
En gang om året – oftest henimod jul – går bestyrelsen rundt til borgerne i
Røgen-Sporup sogn og sælger Årskriftet.

Ved samme lejlighed sælger vi også medlemskort, som koster 25 kr. for et år.
Årskriftet kan også købes ved henvendelse til arkivet – venligst under Kontakt.
Arkivet har desuden nogle ældre Årskrifter liggende, som også kan købes.