Årsskrifter – artikel-indeks over udgivelser fra 1990 og frem

 

1990

Røgen Farre Lokalhistoriske Forening

Minder fra Kulbjerg – Niels Madsen Andersen, 1864 – 1937, Kulbjerggård

Sporup kirke og familien Fischer –

I Kammergårdens have

Fastelavn er mit navn

Lidt om Farre hede – Alfred og Andreas Jørgensen

Foreningens vedtægter

Årsskrift 1990

 

1991

De forsvundne lyde – pensioneret oberst Kai Detlev Graf

Juleforberedelser – fhv. gdr. Niels Madsen Andersen, skrevet 1930

Farre by – fhv. gdr. Niels Madsen Andersen, skrevet 1930

”Løvskovslund”s historie – gdr. Jørgen Peter Jørgensen

Oldtidsfundene i Sporup, sommeren 1953 – lærer Magnus Detlef Graf

Fortegnelse over stensamlingen der findes i arkivet, registrering foretaget af Nationalmuseet

Erindringer om Farre Møbelfabrik – møbelfabrikant Niels Peter Jensen

Erindringer fra Farre – Peter Nielsen, Møllegade 32 Silkeborg, født i fattighuset i Farre 14.4.1911

Et slagsmål i Røgen – Lars Jørgen Helbo

Murermester Martin Christensen – Edel Heltborg Jensen og Preben Christensen

Lærer Åge Helbo – Karen Warming

Årsskrift 1991

 

1992

Grundtvig og Vilhelm Beck i Røgen

Karl Lund, smed i Farre 1932 – 1984

Ved aftenpiben, om at lave tobak

Af en slægts saga på godt og ondt

Bylaugets gilder

Et falsk ”brandbrev” fra Farre

Erindringer fra Farre Hede

Årsskrift-1992

 

1993

Niels Poulsen, Røgen

Mere om Landsbykongen Laurids Fog

Farre Karosserifabriks historie

Fra skidenrende til Water Closet

En aftægtskontrakt fra Klintrup

Oustrupgård

Jens Peter Jørgensens soldatertid

Årsskrift-1993

 

1994

Pastor Jessen i Røgen – Mine Sørensen

Johanne Andersdatters tragiske selvmord, 1709 – Jens Mandrup Frandsen

Barndoms og ungdomserindringer – Søren Rasmussen

Erindringer fra Klintrup – Karen Warming

Fællesskabets ophævelse i Klintrup og Røgen – Niels Haurum

Landsbykongen Laurids Fog – Jens Mandrup Frandsen, Viborg

Skomager Kristian Pedersen – Karen Warming

Årsskrift 1994

 

1995

Bøndernes klædedragt gennem århundrederne

Bulotti den Anden

Årsskrift 1995

 

1996

Minder fra en svunden tid – Thyra Schmidt og Karen Warming

Thi kjendes for ret – Jens Mandrup Frandsen, Viborg

Skoleloven

Årsskrift 1996

 

1997

Fattigvæsenet i Røgen og Farre sogne – Niels Peter Nielsen

Skolevæsenets historie i Røgen og Farre sogne – Karen Warming

Farre Hougård 1482 – 1857 – Jens Mandrup Frandsen, Viborg

Årsskrift 1997

 

1998

Hovedgården Farregaard, 1586–1726 – Inger Lund

Smed Lemming – Karen Warming

Hjulhuset – Niels Peter Nielsen

Den gamle bagerforretning i Farre – Niels Peter Nielsen

Landbokvindens ager, ca. år 1900 – Randi Andersen

Det gamle forsamlingshus (Røgen) – Maren Kornbech

Urmagerens hus – Viggo E Lauritzen, Fårvang

”Villa Pax”, Gl. Skanderborgvej 130 – Ella Hansen og Elisabeth Larsen, Hoven

Erindringer fra Røgen

Årsskrift 1998

 

1999

Så gik de 10 år – Karen Warming

Et strejftog 100 – 150 år tilbage i tiden – Karen Warming

Da gården Lyngholm brændte – Jens Mandrup Frandsen, Viborg

Beretning om snedkermester Anders Peter Sørensen – Anna Lise og Marno Vadstrup, Hammel

Landboforeningens 100 års jubilæumsskrift – Niels Peter Nielsen, Farre

Terkel Dein og hans slægt – Jens Mandrup Frandsen, Viborg

Min barndoms jul – Johanne Jensen, Hammel.

Årsskrift 1999

 

2000

Skifte efter Mickel Andersen Gjesager, Klintrup Vestergård 1817 –

Vandløbssagen i Røgen – Sporup Kommune – Christian Gjern, Klintrup 1945

Drengestreger – Signe Gjern

Provst Johan Jessen og hans sønderjyske afstamning – Jens Mandrup Frandsen

Gjern Herreds Tingbog, Farre bys vide – Ester og Peter Høg, Skanderborg

En 16 årig fæstemø fra Farre – Jens Mandrup Frandsen, Viborg

Jørgen Greisen til Løvskovslund i Farre – Salomon J. Frifeldt

Udviklingen i skolerne Almueundervisningsskoler – Johan Otto Johansen, Røgen

Mormonerne fra Damagergård i Farre – N.P Nielsen, Farre

Årsskrift 2000

 

2001

Anders Bondes slægt – C.E.Gjesager

Sejer Andersen Bonde

Anders Bondes slægt , 2. del

To koner

1891 i dagbogen

Hovedgården Farregård, anden del

Køer er ikke bare malkemaskiner

En spøgelseshistorie

Mads Muurmester i Farre – Jens Mandrup Frandsen

Vådeskud på Valborgaften

Og så til noget helt andet – Hvem er Jens Mandrup Frandsen

Årsskrift-2001

 

2002

Forord

Anker Jensen fortæller

Lynbrand i Farre

Wistoft og hans forgænger

Fugleskydning

50 år som vognmand

Johanne Grøn

”Luthers minde” Farre Loge

Drikkevaner i det 16. århundrede

Tilbageblik i det gamle Røgen sogns historie

Fattiges kår i 1840

Fattighus i Farre

Brev fra Greven

Nyt fattighus i Røgen

Haven gennem tiderne

Årsskrift-2002

 

2003

Natmænd og rakkere

Den forældreløse Granslevpige

Oversigtstavle

En beretning om Jens i Engen

Aksel Pedersen, Farre

Da en 100 kroneseddel forslog noget

Portræt af Sporup Kirke

Årsskrift-2003

 

2004

Forord – Karen Warming

Ildebrand i Lyngby i 1764 – Jens Mandrup Frandsen

Sommerferie – Johanne Jensen, Kulbjerggård

Min konfirmation – Johanne Jensen, Kulbjerggård

Min Barndom – Morten Peder Carlsen

En københavnerdrengs oplevelser – Erik Ravn Gregersen

Årsskrift-2004

 

2005

Farre savværk – Karen Warming

Boligudstykning på Højagervej – Arkæolog Ph.d. Mads Ravn

Den afsindige Jens Troelsen i Farre – Jens Mandrup Frandsen

Ulvejagter – Karen Warming

Svin i byerne

Mejeriet ”Skytsbjerg”s 75 års jubilæum – Christian Gjern, Klintrup

Festsang : De syvs Brændselsvanskeligheder – Gdr. Marius Byriel, Lyngby

Dannebrogsmand – Søren Karlsen, Farre 1923

Lidt om vask – Karen Warming

Landmandens forårsarbejde – Karen Warming

Tyendeforholdet i vor tid – Niels Sørensen, Ask

Årsskrift-2005

 

2006

Find din slægt og gør den levende – Birgit Fogh Bach

Sognedegnen der druknede i Farre bæk – Jens Mandrup Frandsen

Med skolen i København – Erik R Gregersen

Elværker

Da Farre hede fik elektricitet – Jørgen P. Jørgensen, Farre Hedevej

For hundrede år siden – Karen Warming

Lykkehuset, Røgen mark – Jens Mandrup Frandsen

Årsskrift-2006

 

2007

Af troldmandsbogen ”Cyprianus” – Fra Skive folkeblads julenummer 1946

Grænsekommandoen – Jens Mandrup Frandsen

Oksbøllejren – Jens Mandrup Frandsen

Til kongen – Sigurd Kristensen

Jens Stolde Pedersen, Skjørringvej 75, Farre Hede – Jørgen P. Jørgensen

Strafferammer efter straffelovene: 1683 – 1866

For 100 år siden – Karen Warming

Drengen i Røgen Præstegård – Jens Mandrup Frandsen

Hr. Søren Ottosen Grønbech, Røgen præstegård – Birgit Fogh Bach

Hvor blev hun af? – Karen Warming

Årsskrift 2007

 

2008

Faldet i 3 års krigen – Jens Mandrup Frandsen

Færdselsregler 1915 – købt ved boghandleren for 50 øre

Fæstebonden, Thøger Nielsen, Røgen Sogn –

Gamle Skaffervers – Artikel Århus Stiftstidende ca. 1950

Slægten Bjørn

Mit ophav – Ansgar Bjørn og Hans Bjørn

Om runestenen i Sporup Kirke – Dr Erik Moltke

Murer Søren Klintrup – Jens C.M.Carlsen

Jagtregler

Kirkegården – Birgit Fogh Bach

For 100 år siden

Årsskrift 2008

 

2009

Historien om en platte – Jørn Petersen

Jens Villumsens levnedsbeskrivelse – Jens Peter Villumsen

Arbejdskalender for landhusmoderen

Bronzealderen – Reeh

Detektorsøgning ved Oustrupgård

Boet efter madame Hansen

Barselsskikke i gammel tid

Vanskelige fødsler i Røgen og Sporup sogne

Faldet i 3 årskrigen – Jens Mandrup Frandsen

Dramatiske brande i Farre – Jørgen P. Jørgensen

Holger Pind – Arkitekten fra Røgen – Artikel Aarhus Stiftstidende 1970

Årsskrift 2009

 

2010

20 års jubilæum

En stor sorg og et stort savn – Karen Warming

Farre bageri, Gl. Skanderborgvej 119 – Svend Åge Munk

Carsten Munk fortæller om det at have en opvækst som ”bagerdreng” i Farre

Høstgilde i ældre tid

10 dødfødte børn

Byen var vores reservat – Ole Harrit

 • Byen som reservat
 • Arbejdsliv gav børneliv
 • Et frit børneliv
 • Lege og aktiviteter
 • Årets højtider
 • Juletræsfesten
 • Nytårsaften
 • Fastelavnsfesten
 • Sportsfesten
 • Opbrud og forandring

Potteskår, Skjørringvej – Moesgård Museum

Børnene leger

Gamle billeder fra Røgen og Farre

Årsskrift 2010

 

2011

Hvad rørte sig i Røgen – Sporup sogne, år 1861

Pind´erne i Oustrup Gårde – Knud Erik Pind

Kalkmøller? – Ada Lemeke Møller

Når det regner på præsten – Aage Helbo

Livet på landet omkring 1926, fra Mary Pedersens skrivehæfte – Jørgen P Jørgensen

Årsskrift 2011

 

2012

Hvad rørte der sig i Røgen –Sporup sogne, år 1862

Skolehistorien i Farre 1939 – Preben Christensen

Erindringer for mejeri og landbrugsliv i ”stenalderen” – Helge Schmidt

En rejse fra København til Salt Lake City i 1865 – Cora Luisa Jensen

Klintrup Vestergård, Røgen

Slægten på Klintrup Vestergård

Gjern´erne i Klintrup

Mindetale – Ole Jensen, Klintrup

Signe Gjerns fødselsdag i 1975 – Ole Jensen , Klintrup

Årsskrift 2012

 

2013

Hvad sker der i Røgen i 1863 – Birgit Fogh Bach

Dannebrogsordenens hæderstegn – Birgit Fogh Bach

Dannebrogsmanden Peder Christian Sørensen – Peder Sørensen 1925

Historien om Peder Christian Sørensen der grundlagde Farre Møbelfabrik – Simon Jacobsen

Røgen forsamlingshus – Lars Hegndal

Semine og Niels Laursen, Røgen – Lars Hegndal

Årsskrift 2013

 

2014

Hvad rører sig i Røgen Sporup sogn 1864 – Birgit Fogh Bach

”Politisk lommebog” – udgivet i København 1780

Giftmord i Farre – Birgit Fogh Bach

Carl Rømer Bache (1864) – Lars Hegndal

”Middel mod hugormebid”

Farre overbefolkes af storke, af træ – Birgit Fogh Bach

Årsskrift 2014_A

Årsskrift 2014_B

 

2015

1.del

Hvad rører sig i Røgen- Sporup sogn år 1865

Farre turistbusser

Artikel om Caroline Henriette Jensen- Thora Esche- Emilie Nina Bache – Sophie Alexandra Bache

Årsskrift 2015 del 1

 1. del

Fortsat artikel om Caroline Henriette Jensen- Thora Esche- Emilie Nina Bache – Sophie Alexandra Bache

In memoriam – Arne Lambertsen

Sølvstengårdens historie

Niels Peter Nielsen fortæller om sin far Christian Peder Nielsen

Årsskrift 2015 del 2

 

2016

Hvad rørte sig i sognet 1866

Caroline Jensen og Alexandra Sophie Bache

Peder Christian Sørensen

Farre Byskole 1890-1972

Jørn Pedersen født marts 1944 fortæller om sin barndom og skolegang i Farre

Den fattige hedebonde i Klintrup

Hammelbanen 1902-1956

Ane Margrethe Lauridsdatter, Røgen

Årsskrift 2016_A

Årsskrift 2016_B

 

2017

1.  Del

Hvad skete der i sognet i 1867

Preben Christensen fortæller om sit barne- og skoleliv 1929-1945 og om voksenlivet som murermester i Farre

Anna Aagaard – en familiehistorie

Årsskrift 2017 1. del

2.  Del

Familien Bak i Røgen

Bent Hosbonds erindringer

Årsskrift 2017 2. del

 

2018

1.  Del

Købmænd i 4 generationer

Danmarks National Socialistiske Arbejder Parti “DNSAP”

Årsskrift 2018 1. del

2.  Del

Købmandsgården i Røgen

Samtale med Lis og Thomas Peter Nielsen om “Kobakken”

Interview med Frederik Hougård

Årsskrift 2018 2. del

 

2019

Mona Sporup Rasmussen

Ole Jensen – Klintruplund

Gudde og Ejvind Nielsen

Røgen Præstegård