Årsskrifter – artikel-indeks over udgivelser fra 1990 og frem

Index årsskrift

1990

Røgen Farre Lokalhistoriske Forening

Minder fra Kulbjerg – Niels Madsen Andersen, 1864 – 1937, Kulbjerggård

Sporup kirke og familien Fischer –

I Kammergårdens have

Fastelavn er mit navn

Lidt om Farre hede – Alfred og Andreas Jørgensen

Foreningens vedtægter

1991

De forsvundne lyde – pensioneret oberst Kai Detlev Graf

Juleforberedelser – fhv. gdr. Niels Madsen Andersen, skrevet 1930

Farre by – fhv. gdr. Niels Madsen Andersen, skrevet 1930

”Løvskovslund”s historie – gdr. Jørgen Peter Jørgensen

Oldtidsfundene i Sporup, sommeren 1953 – lærer Magnus Detlef Graf

Fortegnelse over stensamlingen der findes i arkivet, registrering foretaget af Nationalmuseet

Erindringer om Farre Møbelfabrik – møbelfabrikant Niels Peter Jensen

Erindringer fra Farre – Peter Nielsen, Møllegade 32 Silkeborg, født i fattighuset i Farre 14.4.1911

Et slagsmål i Røgen – Lars Jørgen Helbo

Murermester Martin Christensen – Edel Heltborg Jensen og Preben Christensen

Lærer Åge Helbo – Karen Warming

1992

Grundtvig og Vilhelm Beck i Røgen

Karl Lund, smed i Farre 1932 – 1984

Ved aftenpiben, om at lave tobak

Af en slægts saga på godt og ondt

Bylaugets gilder

Et falsk ”brandbrev” fra Farre

Erindringer fra Farre Hede

1993

Niels Poulsen, Røgen

Mere om Landsbykongen Laurids Fog

Farre Karosserifabriks historie

Fra skidenrende til Water Closet

En aftægtskontrakt fra Klintrup

Oustrupgård

Jens Peter Jørgensens soldatertid

1994

Pastor Jessen i Røgen – Mine Sørensen

Johanne Andersdatters tragiske selvmord, 1709 – Jens Mandrup Frandsen

Barndoms og ungdomserindringer – Søren Rasmussen

Erindringer fra Klintrup – Karen Warming

Fællesskabets ophævelse i Klintrup og Røgen – Niels Haurum

Landsbykongen Laurids Fog – Jens Mandrup Frandsen, Viborg

Skomager Kristian Pedersen – Karen Warming

1995

Bøndernes klædedragt gennem århundrederne

Bulotti den Anden

1996

Minder fra en svunden tid – Thyra Schmidt og Karen Warming

Thi kjendes for ret – Jens Mandrup Frandsen, Viborg

Skoleloven

1997

Fattigvæsenet i Røgen og Farre sogne – Niels Peter Nielsen

Skolevæsenets historie i Røgen og Farre sogne – Karen Warming

Farre Hougård 1482 – 1857 – Jens Mandrup Frandsen, Viborg

1998

Hovedgården Farregaard, 1586–1726 – Inger Lund

Smed Lemming – Karen Warming

Hjulhuset – Niels Peter Nielsen

Den gamle bagerforretning i Farre – Niels Peter Nielsen

Landbokvindens ager, ca. år 1900 – Randi Andersen

Det gamle forsamlingshus (Røgen) – Maren Kornbech

Urmagerens hus – Viggo E Lauritzen, Fårvang

”Villa Pax”, Gl. Skanderborgvej 130 – Ella Hansen og Elisabeth Larsen, Hoven

Erindringer fra Røgen

1999

Så gik de 10 år – Karen Warming

Et strejftog 100 – 150 år tilbage i tiden – Karen Warming

Da gården Lyngholm brændte – Jens Mandrup Frandsen, Viborg

Beretning om snedkermester Anders Peter Sørensen – Anna Lise og Marno Vadstrup, Hammel

Landboforeningens 100 års jubilæumsskrift – Niels Peter Nielsen, Farre

Terkel Dein og hans slægt – Jens Mandrup Frandsen, Viborg

Min barndoms jul – Johanne Jensen, Hammel.

2000

Skifte efter Mickel Andersen Gjesager, Klintrup Vestergård 1817 –

Vandløbssagen i Røgen – Sporup Kommune – Christian Gjern, Klintrup 1945

Drengestreger – Signe Gjern

Provst Johan Jessen og hans sønderjyske afstamning – Jens Mandrup Frandsen

Gjern Herreds Tingbog, Farre bys vide – Ester og Peter Høg, Skanderborg

En 16 årig fæstemø fra Farre – Jens Mandrup Frandsen, Viborg

Jørgen Greisen til Løvskovslund i Farre – Salomon J. Frifeldt

Udviklingen i skolerne Almueundervisningsskoler – Johan Otto Johansen, Røgen

Mormonerne fra Damagergård i Farre – N.P Nielsen, Farre

2001

Anders Bondes slægt – C.E.Gjesager

Sejer Andersen Bonde

Anders Bondes slægt , 2. del

To koner

1891 i dagbogen

Hovedgården Farregård, anden del

Køer er ikke bare malkemaskiner

En spøgelseshistorie

Mads Muurmester i Farre – Jens Mandrup Frandsen

Vådeskud på Valborgaften

Og så til noget helt andet – Hvem er Jens Mandrup Frandsen

2002

Forord

Anker Jensen fortæller

Lynbrand i Farre

Wistoft og hans forgænger

Fugleskydning

50 år som vognmand

Johanne Grøn

”Luthers minde” Farre Loge

Drikkevaner i det 16. århundrede

Tilbageblik i det gamle Røgen sogns historie

Fattiges kår i 1840

Fattighus i Farre

Brev fra Greven

Nyt fattighus i Røgen

Haven gennem tiderne

2003

Natmænd og rakkere

Den forældreløse Granslevpige

Oversigtstavle

En beretning om Jens i Engen

Aksel Pedersen, Farre

Da en 100 kroneseddel forslog noget

Portræt af Sporup Kirke

2004

Forord – Karen Warming

Ildebrand i Lyngby i 1764 – Jens Mandrup Frandsen

Sommerferie – Johanne Jensen, Kulbjerggård

Min konfirmation – Johanne Jensen, Kulbjerggård

Min Barndom – Morten Peder Carlsen

En københavnerdrengs oplevelser – Erik Ravn Gregersen

2005

Farre savværk – Karen Warming

Boligudstykning på Højagervej – Arkæolog Ph.d. Mads Ravn

Den afsindige Jens Troelsen i Farre – Jens Mandrup Frandsen

Ulvejagter – Karen Warming

Svin i byerne

Mejeriet ”Skytsbjerg”s 75 års jubilæum – Christian Gjern, Klintrup

Festsang : De syvs Brændselsvanskeligheder – Gdr. Marius Byriel, Lyngby

Dannebrogsmand – Søren Karlsen, Farre 1923

Lidt om vask – Karen Warming

Landmandens forårsarbejde – Karen Warming

Tyendeforholdet i vor tid – Niels Sørensen, Ask

2006

Find din slægt og gør den levende – Birgit Fogh Bach

Sognedegnen der druknede i Farre bæk – Jens Mandrup Frandsen

Med skolen i København – Erik R Gregersen

Elværker

Da Farre hede fik elektricitet – Jørgen P. Jørgensen, Farre Hedevej

For hundrede år siden – Karen Warming

Lykkehuset, Røgen mark – Jens Mandrup Frandsen

2007

Af troldmandsbogen ”Cyprianus” – Fra Skive folkeblads julenummer 1946

Grænsekommandoen – Jens Mandrup Frandsen

Oksbøllejren – Jens Mandrup Frandsen

Til kongen – Sigurd Kristensen

Jens Stolde Pedersen, Skjørringvej 75, Farre Hede – Jørgen P. Jørgensen

Strafferammer efter straffelovene: 1683 – 1866

For 100 år siden – Karen Warming

Drengen i Røgen Præstegård – Jens Mandrup Frandsen

Hr. Søren Ottosen Grønbech, Røgen præstegård – Birgit Fogh Bach

Hvor blev hun af? – Karen Warming

2008

Faldet i 3 års krigen – Jens Mandrup Frandsen

Færdselsregler 1915 – købt ved boghandleren for 50 øre

Fæstebonden, Thøger Nielsen, Røgen Sogn –

Gamle Skaffervers – Artikel Århus Stiftstidende ca. 1950

Slægten Bjørn

Mit ophav – Ansgar Bjørn og Hans Bjørn

Om runestenen i Sporup Kirke – Dr Erik Moltke

Murer Søren Klintrup – Jens C.M.Carlsen

Jagtregler

Kirkegården – Birgit Fogh Bach

For 100 år siden

2009

Historien om en platte – Jørn Petersen

Jens Villumsens levnedsbeskrivelse – Jens Peter Villumsen

Arbejdskalender for landhusmoderen

Bronzealderen – Reeh

Detektorsøgning ved Oustrupgård

Boet efter madame Hansen

Barselsskikke i gammel tid

Vanskelige fødsler i Røgen og Sporup sogne

Faldet i 3 årskrigen – Jens Mandrup Frandsen

Dramatiske brande i Farre – Jørgen P. Jørgensen

Holger Pind – Arkitekten fra Røgen – Artikel Aarhus Stiftstidende 1970

2010

20 års jubilæum

En stor sorg og et stort savn – Karen Warming

Farre bageri, Gl. Skanderborgvej 119 – Svend Åge Munk

Carsten Munk fortæller om det at have en opvækst som ”bagerdreng” i Farre

Høstgilde i ældre tid

10 dødfødte børn

Byen var vores reservat – Ole Harrit

 • Byen som reservat
 • Arbejdsliv gav børneliv
 • Et frit børneliv
 • Lege og aktiviteter
 • Årets højtider
 • Juletræsfesten
 • Nytårsaften
 • Fastelavnsfesten
 • Sportsfesten
 • Opbrud og forandring

Potteskår, Skjørringvej – Moesgård Museum

Børnene leger

Gamle billeder fra Røgen og Farre

2011

Hvad rørte sig i Røgen – Sporup sogne, år 1861

Pind´erne i Oustrup Gårde – Knud Erik Pind

Kalkmøller? – Ada Lemeke Møller

Når det regner på præsten – Aage Helbo

Livet på landet omkring 1926, fra Mary Pedersens skrivehæfte – Jørgen P Jørgensen

2012

Hvad rørte der sig i Røgen –Sporup sogne, år 1862

Skolehistorien i Farre 1939 – Preben Christensen

Erindringer for mejeri og landbrugsliv i ”stenalderen” – Helge Schmidt

En rejse fra København til Salt Lake City i 1865 – Cora Luisa Jensen

Klintrup Vestergård, Røgen

Slægten på Klintrup Vestergård

Gjern´erne i Klintrup

Mindetale – Ole Jensen, Klintrup

Signe Gjerns fødselsdag i 1975 – Ole Jensen , Klintrup

2013

Hvad sker der i Røgen i 1863 – Birgit Fogh Bach

Dannebrogsordenens hæderstegn – Birgit Fogh Bach

Dannebrogsmanden Peder Christian Sørensen – Peder Sørensen 1925

Historien om Peder Christian Sørensen der grundlagde Farre Møbelfabrik – Simon Jacobsen

Røgen forsamlingshus – Lars Hegndal

Semine og Niels Laursen, Røgen – Lars Hegndal

2014

Hvad rører sig i Røgen Sporup sogn 1864 – Birgit Fogh Bach

”Politisk lommebog” – udgivet i København 1780

Giftmord i Farre – Birgit Fogh Bach

Carl Rømer Bache (1864) – Lars Hegndal

”Middel mod hugormebid”

Farre overbefolkes af storke, af træ – Birgit Fogh Bach

2015

1.del

Hvad rører sig i Røgen- Sporup sogn år 1865

Farre turistbusser

Artikel om Caroline Henriette Jensen- Thora Esche- Emilie Nina Bache – Sophie Alexandra Bache

 1. del

Fortsat artikel om Caroline Henriette Jensen- Thora Esche- Emilie Nina Bache – Sophie Alexandra Bache

In memoriam – Arne Lambertsen

Sølvstengårdens historie

Niels Peter Nielsen fortæller om sin far Christian Peder Nielsen

 

2016

Hvad rørte sig i sognet 1866

Caroline Jensen og Alexandra Sophie Bache

Peder Christian Sørensen

Farre Byskole 1890-1972

Jørn Pedersen født marts 1944 fortæller om sin barndom og skolegang i Farre

Den fattige hedebonde i Klintrup

Hammelbanen 1902-1956

Ane Margrethe Lauridsdatter, Røgen

 

2017

1.  Del

Hvad skete der i sognet i 1867

Preben Christensen fortæller om sit barne- og skoleliv 1929-1945 og om voksenlivet som murermester i Farre

Anna Aagaard – en familiehistorie

2.  Del

Familien Bak i Røgen

Bent Hosbonds erindringer

 

2018

1.  Del

Købmænd i 4 generationer

Danmarks National Socialistiske Arbejder Parti “DNSAP”

2.  Del

Købmandsgården i Røgen

Samtale med Lis og Thomas Peter Nielsen om “Kobakken”

Interview med Frederik Hougård

 

2019

Mona Sporup Rasmussen

Ole Jensen – Klintruplund

Gudde og Ejvind Nielsen

Røgen Præstegård